Dades de l'empresa

Nom comercial de l'empresa   Núm. treballadors
Nom fiscal de l'empresa   Any de fundació
Forma jurídica   NIF
Adreça   Codi postal
Comarca   Població
Telèfon   Telèfon 2
Direcció web   CNAE
         
Persona de contacte   Càrrec
Correu electrònic      


Dades d'activitat

Sector d'activitat
Principals activitats
Marques registrades pròpies
Marques que fabrica o comercialitza
Àmbits de mercat
Local Comarcal Provincial Nacional Internacional
Països destí d'exportacions
Països origen d'importacions
Segells de qualitat
ISO 9001 ISO 14000 EMAS
"Q" SA8000 Altres

Dades d'organigrama

Nom del/la director/a general / gerent
  E-mail
Nom del/la director/a administratiu
  E-mail
Nom del/la director/a comercial
  E-mail
Nom del/la director/a de recursos humans
  E-mail
Nom del/la director/a de formació
  E-mail
Nom del/la director/a de màrqueting i publicitat
  E-mail


Barem de quotes anuals 2018 (marcar la casella corresponent) La quota social està exempta d'IVA

Empresa de nova creació (< 5 mesos) 125,00 € Empresa fins a 50 treballadors 675,00 €
Empresa fins a 5 treballadors 250,00 € Empresa fins a 100 treballadors 1.000,00 €
Empresa fins a 10 treballadors 325,00 € Empresa a partir de 100 treballadors 1.500,00 €
Empresa fins a 25 treballadors 450,00 €      


Entitats vinculades a la FEGP (Per afiliar-se només cal marcar amb una x)
 
Dones d'Empresa Joves d'Empresa
Domiciliació bancària
 
Titular del compte:
Caixa/banc:
IBAN (24 dígits)

Data de pagament

   
Data del de 2018, a
 


 


Donant-te d'alta com a soci de la Federació Empresarial del Gran Penedès, dones el teu consentiment perquè t'enviem informació via correu electrònic de tots els actes, accions formatives i propostes que anem preparant. Si no t'interessa algun butlletí concret, a la part inferior trobaràs l'enllaç per poder donar-te de baixa.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Catàcter Personal, i el Reglament General Europeu de Protecció de Dades, us informem que les dades que ens faciliteu mitjançant la complimentació d’aquest formulari passaran a formar part d’un fitxer propietat de la Federació Empresarial del Gran Penedès per al seu tractament i utilització dins del marc propi de les activitats de l’associació, així com la seva cessió a empreses associades.


La Federació Empresarial del Gran Penedès garanteix les mesures oportunes d’índole tècnica i estructural per prevenir la integritat i la seguretat de la informació personal aportada. Així mateix, us informem que podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al carrer de la Beneficència, 17, 08720 Vilafranca del Penedès; al carrer Montserrat, 6 2n, 43700 El Vendrell, o bé al carrer de l’Àncora, 3, 08800 Vilanova i la Geltrú.