Anthesis Lavola t’ajuda a conèixer el nou impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables

Notícies d'empresa

El 9 d’abril de 2022 es va aprovar la Llei 7/22 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Aquesta llei incorpora l’impost sobre envasos de plàstic proposat des de la Unió Europea (UE) en el marc del “Green Deal” que permet implementar penalitzacions econòmiques destinades a augmentar la quantitat de plàstics que es reciclen al final de la seva vida útil.

L’1 de gener de 2023, entrarà en vigor un impost especial sobre els envasos de plàstic no reutilitzables. La finalitat és fomentar la prevenció de la generació de residus d’envasos no reutilitzables i impulsar el reciclatge dels residus de plàstic, contribuint a l’economia circular d’aquest material.

D’acord amb la normativa, es considerarà envàs tot producte destinat a prestar la funció de contenir, protegir, manipular, distribuir i presentar mercaderies. En conseqüència, aquest impost afectarà directament a:

  • Els envasos no reutilitzables (bosses, film retràctil, safates, caixes…)
  • Semielaborats de plàstic destinats a l’obtenció de plàstic i productes que continguin plàstic destinat al tancament
  • Comercialització o presentació d’envasos no reutilitzables

El tipus impositiu serà de 0,45 € per kg de plàstic no reciclat. El % de plàstic reciclat exempt de pagament s’haurà d’acreditar mitjançant un certificat conforme compleix amb la Norma UNE –EN 15343:2008, emès per una entitat certificadora acreditada. Els agents subjectes a l’impost seran el fabricant nacional, l’adquirent intracomunitari i l’importador.

El fabricant que realitza la primera venda o lliurament haurà de pagar l’impost i ho repercutirà a la factura de venda indicant taxa i kg de plàstic contingut en el producte. Per a la resta de vendes o lliuraments posteriors només es consignarà un certificat o s’indicarà en la factura la informació sobre la taxa i kg de plàstic del producte en el supòsit que l’adquirent el sol·liciti.

L’importador d’envasos buits o amb producte per a la seva distribució posterior pagarà l’impost en l’entrada dels materials al país. En cas de vendre els envasos o productes fora del territori nacional, es podrà sol·licitar la devolució.

Com pot ajudar Anthesis Lavola?

Anthesis Lavola compta amb un equip d’experts en compliment normatiu que treballen en el sector dels envasos i els residus que poden proporcionar orientació i suport a les empreses que necessiten complir amb la pròxima legislació, incloent-hi el nou impost sobre envasos plàstics a Espanya, i en altres països de la UE, així com al Regne Unit.

Anthesis Lavola pot oferir una exploració de l’horitzó regulador a través dels mercats globals per a garantir que les empreses estiguin preparades per als canvis en la normativa. Els diferents enfocaments en tota Europa i la falta d’harmonització a la UE mostren un panorama poc clar i confús sobre els requisits que han de complir les empreses. L’equip d’experts d’ Anthesis Lavola pot ajudar a entendre-ho millor i a garantir el seu compliment.

A nivell estratègic, Anthesis Lavola també assessora, en les fases de disseny dels productes i envasos que es posen en el mercat, en la presa de decisions per a la consideració d’aquest impost a través de l’estudi i valoració de diferents escenaris. També en l’elaboració de propostes de full de ruta amb l’objectiu d’incrementar la sostenibilitat del producte i/o envàs alhora que es redueix l’impacte econòmic de l’impost.

Més informació aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *