Acord de col·laboració entre Agrupació i la FEGP

Bitacola

Amb l’objectiu d’apropar serveis asseguradors que els socis de la FEGP puguin valorar com un fet diferencial, s’acaba de signar un conveni entre la Federació i Agrupació AMCI d’Assegurances i Reassegurances, entitat del Group Assurance Crédit Mutuel Espanya. Joaquín López, director de l’àrea de Socis Estratègics del grup, i Martí Sistané, president de la FEGP, van rubricar l’acord.

15.11.2018