Què n’hem de fer, amb el blockchain?

Bitacola

Carles Gomara, gerent de Plans Sectorials d’ACCIÓ i expert en el fenomen blockchain, ha estat el ponent de la sessió proposada per part de la FEGP i la mateixa agència catalana per la competitivitat. La sessió s’ha centrat en els mecanismes del blockchain, la seva casuística i les expectatives que se’n deriven.

28.11.2018