La contractació com a vehicle de responsabilitat social

Bitacola

L’Obra Social “laCaixa”, el Consell Comarcal del Garraf i la FEGP han organitzat un esmorzar d’empresa sota el títol: La contractació com a eina de responsabilitat social de l’empresa; programes i ajuts. S’ha parlat de línies de suport i ajuts a la contractació, com també del programa Incorpora, i s’ha exposat la casuística de l’Hotel Melià Sitges.

28.11.2018