Trobada de contactes comercials

Bitacola

Joves d’Empresa, el col·lectiu júnior de la FEGP, ha organitzat una trobada distesa per afavorir les relacions professionals i nous contactes comercials entre els assistents. El fil conductor ha estat tot just un cabdell de llana, a partir del qual s’ha dibuixat tota una xarxa de coneixement i interrelació entre els assistents. 

19.02.2019