La FEGP dona suport a les patronals Foment Comerç i PIMEC Comerç que demanen urgentment la suspensió imminent en el pagament d’impostos (2)

Notícies d'empresa

El sector del comerç, turisme i restauració, demana de forma unitària, urgent i imminent que en el proper consell de ministres s’aprovi una suspensió en el pagament d’impostos, i molt especialment i de forma particular en relació a l’IVA, IRPF i quotes a la Seguretat Social, per a totes aquelles empreses que fruit de la declaració de l’estat d’alarma i les mesures de contenció de propagació del coronavirus, han hagut de tancar o han vist significativament reduïda la seva activitat i la seva facturació. 

Les patronals Foment Comerç i PIMEC Comerç, juntament amb el recolzament de 25 entitats, gremis i associacions del sector del comerç, turisme i restauració de Catalunya reclamen de forma excepcional, temporal, urgent i imminent:

· Suspendre durant els propers tres mesos la presentació 

· Que la mesura s’apliqui amb independència de l’import i els subjectes que les realitzin, sense interessos

· Que aquestes quantitats suspeses, en el seu cas, es pugui fraccionar el seu pagament en posterioritat durant els sis mesos següents. 

Llegeix la notícia sencera 

23.03.2020