Dracma ofereix a les empreses de la FEGP la cobertura de subsidi per HOSPITALITZACIÓ per contagi del COVID19, per als seus empleats

Notícies d'empresa

Es tracta d’una pòlissa de Subsidi per Hospitalització per contagi del COVID19, única i exclusivament.

· Cobertura de 100€ diaris per cada dia d’hospitalització de l’assegurat amb un màxim de 10 dies sempre que l’hospitalització sigui superior a les 48h

· Cobertura addicional de 100€ diaris per cada dia d’estança a la UCI amb un màxim 30 dies sempre que l’ingrés a la UCI sigui superior a les 48h

· Prima total anual per assegurat: 20€ per pòlissa anual renovable o 12€ per pòlissa temporal de 6 mesos.

· Tindran cobertura les hospitalitzacions amb test covid19 positiu, sempre que la realització d’aquest test sigui posterior a la data efecte de la pòlissa. 

En principi va dirigit a les empreses de més de 50 empleats en plantilla, però també ho poden contractar les que no hi arriben pagant la prima mínima de 1.000 € anual renovable i de 600 € temporal de 6 mesos.

Més informació

05.05.2020