Morera Instruments compta amb un nou equip de neteja

Notícies d'empresa

En aquest moments de preocupació per l’alarma sanitària provocada pel COVID-19, Morera Instruments compta amb un nou equip que neteja l’aire mitjançant un filtre HEPA.

Aquest filtre és d’ús habitual a la indústria farmacèutica. Entre totes les partícules que pot filtra s’hi troba el virus del COVID-19.

Una de les seves virtuts és que no utilitza cap component químic. Serveix per a qualsevol sala o recinte.

Més informació

08.05.2020