Audita Global Service autoritzada per la Generalitat per a l’elaboració de plans d’Autoprotecció

Notícies d'empresa

Audita GLOBAL SERVICE, és una empresa fundada exclusivament per Auditors, Tècnics Superiors de Prevenció de Riscos Laborals, i experts de reconegut prestigi en l’àmbit de prevenció de riscos laborals, l’àmplia experiència queda reflectida en els serveis que ofereix als seus clients.

Els seus serveis principals son la Auditoría del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, els Plans d’Autoprotecció i Plans d’emergència i l’elaboració i actualització del Document de Protecció contra Explosions – ATEX.

AGS està autoritzada per l’autoritat laboral amb el num. A-34-B i els seus tècnics són competents per la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció.

Ofereixen els seus serveis a tots els sectors d’activitat.

12.05.2020