Webinar: Sessió tècnica “Nova Llei de Contractació del Sector Públic. Eines de prescripció Unex”

Notícies d'empresa Webinars

La nova llei de contractació del sector públic inclou novetats rellevants a l’hora de redactar els plecs de prescripcions tècniques i garantir els nivells de prestacions, la traçabilitat i el compliment normatiu dels productes que prescrivim.

En aquesta sessió donarem un repàs als articles de la llei que afecten als tècnics prescriptors, veurem la jurisprudència dels últims mesos i comentarem els mecanismes de què disposa l’enginyer per exigir el compliment de les prescripcions.

Webinar: 26 de maig a les 17.30

Més informació

25.05.2020