Davant l’alta previsió d’insolvències, CESCE obre una oferta per uns dies per fer una anàlisi de la cartera de clients i una estimació d’impagaments als socis FEGP

Notícies d'empresa

La previsió d’insolvències i de concursos de creditors és altíssima, s’estima que es presentaran un 600% més que al 2019 i a l’obertura dels jutjats el tràmit de presentacions ens portarà a una situació d’incertesa economicofinancera, que fa necessari secundar-se en algunes mesures correctores. Assegurar el cobrament de factures és l’única manera de garantir la continuïtat de l’empresa i el compliment dels compromisos.

Des de CESCE ofereixen als socis de la FEGP un estudi gratuït de la cartera de clients (nacional i exportació) mitjançant un informe detallat, amb la classificació de clients en 8 graus de criteri i solvència, liquiditat i reserves i una estimació sobre la possibilitat d’impagaments en els pròxims 6 mesos, juntament amb una proposta de mesures correctores. També si algun client és rebutjat (no donaríem risc) us ho identifiquen i explicaran per què. En cas d’exportació, poden facilitar un informe sobre Risc/País, sobre els que més interessa. Aquesta campanya és GRATUÏTA I SENSE COMPROMÍS, és una campanya limitada en el temps, pel que si és del vostre interès, contacteu amb CESCE al més aviat possible a través d’aquest email: fernandoj.barbera@cesce.es

16.06.2020