Dades Idonium: Evolució del preu de l’energia

Notícies d'empresa

De dilluns a dimecres de la setmana del 20 de juliol, la majoria dels mercats d'Europa van registrar increments de la demanda elèctrica respecte als mateixos dies de la setmana del 13 de juliol.

A Espanya peninsular la demanda elèctrica va augmentar un 3,1% del 20 al 22 de juliol de forma intersemanal. La causa principal d'aquest increment va ser l'augment de les temperatures mitjanes durant aquest període en 1,3 °C. En el mercat MIBEL d'Espanya i Portugal, el preu mitjà dels primers quatre dies de la setmana del 20 de juliol va pujar un 16% respecte als mateixos dies de la setmana del 13 de juliol. En aquest període va ser l'únic mercat europeu, juntament amb el IPEX d'Itàlia, en el qual els preus van augmentar. A causa d'aquest increment, el preu mitjà del 20 al 23 de juliol, de 38,63 €/MWh, va ser el segon més elevat d'Europa, després del fet una mitjana de per el mercat italià. Durant els quatre primers dies, els preus diaris d'Espanya i Portugal van seguir una tendència ascendent fins a aconseguir el dijous 23 de juliol un preu de 42,04 €/MWh. Aquest preu diari va ser el segon més elevat després de l'aconseguit en el mercat d'Itàlia aquest mateix dia, de 42,06 €/MWh. En definitiva, la cassació entre el consum i la producció elèctrica (oferta i demanda) marca els preus en el OMIE i que a data d'avui segueixen amb una tendència alcista. 

29.07.2020