El projecte de recuperació de l’Autòdrom Terramar ha permès reduir el sòl edificable de la zona en un 40%

Notícies d'empresa

El pla general d’ordenació urbana de Sant Pere de Ribes contemplava, per a l’entorn de l’Autòdrom Terramar, la possibilitat d’edificar fins a 91.134 metres quadrats. No obstant això, en el marc del projecte de recuperació d’aquest espai abandonat des dels anys 50, aquesta xifra s’ha reduït ben bé a la meitat, fins els 52.628 m2. En aquesta xifra estan inclosos els edificis històrics que es restauraran i 3.000 m2 de sostre cedit per a equipaments públics. Si qualsevol projecte, en el futur, volgués construir més, hauria de tornar a sotmetre’s a un canvi de planejament urbanístic.

El projecte de recuperació de l’Autòdrom neix amb la voluntat de revitalitzar aquest espai únic i obrir-lo de nou al públic -quelcom que no succeeix des de l’any 1956 i la darrera carrera a l’Autòdrom-, per tal que es pugui gaudir dels més de 144.000 metres quadrats de zona verda que inclourà, a més de l’activitat econòmica que s’hi desenvoluparà al voltant del món eqüestre -durant els mesos d’hivern-, del motor -per la seva vinculació històrica- i dels esdeveniments.

Llegeix la notícia sencera

24.08.2020