Compleixes amb les noves obligacions post COVID-19?

Notícies d'empresa Webinars

Des que es va decretar l’estat d’alarma, les Autoritats Laboral i Sanitàries, no han parat de realitzar recomanacions, i acordar noves obligacions, en l’àmbit preventiu i laboral, amb la condició de protegir totes les persones treballadores i evitar així que les empreses es convertissin en nous focus de contagi.

Actualment, totes les empreses, amb independència de quina sigui l’activitat que desenvolupin, han d’ajustar el seu sistema preventiu als nous paràmetres normatius ja que, en cas d’incompliment, les sancions administratives poden aconseguir fins als 600.000 euros, sense tenir en compte les possibles responsabilitats civils i penals en les quals també es pot incórrer.

Per aclarir dubtes, Acció Preventiva ha organitzat un webinar gratuït el dijous 17 de setembre a les 12h. Us podeu inscriure en aquest enllaç.

01.09.2020