Lavola presenta la Memòria de Sostenibilitat

Notícies d'empresa

Lavola ha presentat la seva Memòria de Sostenibilitat de l’exercici 2017. El document, totalment interactiu, segueix els principis i els continguts bàsics establerts a la Guia del Global Reporting Initiative per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat d’acord amb els estàndards GRI, amb un nivell de conformitat: ”opció exhaustiva”. Les dades publicades corresponen al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre del 2017. La Memòria pretén ser un instrument per mantenir el seu compromís de transparència amb els seus grups de relació, per això, un any més, informa dels fets rellevants de l’activitat de l’empresa dins l’àmbit econòmic, social i ambiental.