Entrem Grup cooperatiu d’ inserció laboral, reconeguda als IV Premis La Confederació 2020 

Notícies d'empresa

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa prop de 1200 entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país.

La quarta edició dels seus Premis La Confederació ha estat marcada aquest any per la pandèmia del coronavirus. Tot i les noves exigències que aquesta realitat ha provocat a les entitats, han mostrat la seva resiliència i s’han presentat més candidatures que en edicions anteriors: 43 candidatures als Premis La Confederació 2020, en les categories de Governança Democràtica i Transformació Social.

En aquest acte, el grup de cooperatives d’inserció laboral Entrem ha estat reconeguda amb una ‘menció especial’ del Jurat en la categoria de Governança Democràtica pel seu procés de transformació en cooperativa de segon grau.

30.11.2020