Què vol dir Transformació Digital a les empreses per Aggity

Notícies d'empresa

La crisi del coronavirus ha deixat palès la importància de la transformació digital d’aquelles companyies que volen mantenir la seva activitat a llarg termini i ser competitives.

La transformació digital d’una empresa no sols té a veure amb l’ús d’eines informàtiques, la seva implantació requereix d’un canvi cultural

L’any que estem a punt de deixar enrere s’ha parlat molt de com empreses de tots els sectors han hagut d’accelerar els seus plans de digitalització per a fer front a la situació excepcional que hem viscut i estem vivint. El digital s’ha convertit en la taula de salvació de molts negocis per a mantenir la seva activitat i minimitzar les seves pèrdues.

Gran part del retail no ha tingut més remei que recórrer a plataformes de comerç elèctric per a arribar als seus clients, petites i mitjanes empreses s’han vist obligades a reorientar els seus plans estratègics per a adaptar-se als nous hàbits de consum, i organitzacions de totes les grandàries han fomentat el teletreball per a protegir la salut dels seus empleats.

Aquelles companyies que ja havien iniciat els seus plans de transformació digital han tingut capacitat per a adaptar-se al nou escenari econòmic i social; i les que estaven fent els seus primers passos han hagut d’introduir els canvis més ràpidament de l’esperat. Però una part de les empreses s’ha enfrontat de cop a una manera de treballar i de gestionar els seus processos que a penes coneixien. Tot un repte per a la majoria d’elles.

Eines digitals i cultura d’empresa
Un dels aspectes clau per a dur a terme aquesta digitalització és una adequada gestió dels recursos humans des del moment en el qual l’empleat entra en contacte amb l’empresa i durant el temps que desenvolupi en ella la seva carrera professional. Solucions com BesTalent IA by Aggity faciliten l’automatització de tots els tràmits relacionats amb la vida laboral, independent de l’àmbit d’activitat. Ja sigui per a l’assignació de torns, eines per a facilitar el teletreball o per a detectar talent, entre altres.

Al costat d’una adequada gestió de la seva força laboral, en l’èxit d’un negoci també intervé la relació que estableix amb els seus clients. Les plataformes de màrqueting digital, com RedPoint by aggity, es converteixen aquí en grans aliades. A partir de la captació de dades dels usuaris i la seva posterior anàlisi ofereixen una visió objectiva i precisa del seu comportament. D’aquesta manera la marca és capaç de respondre a les seves necessitats en temps real i de forma personalitzada.

No cal perdre de vista que la transformació digital d’una empresa no sols té a veure amb l’ús d’eines informàtiques. La seva implantació requereix d’un canvi cultural que implica a tots els membres de l’organització, incloent el quadre directiu; i d’una inversió la rendibilitat de la qual a vegades no s’obté de manera immediata i per a la qual és necessari establir plans a mitjà i llarg termini. En aquest punt, la implementació d’un sistema de gestió financera com Uniclass by aggity ajuda a agilitar el control de tota l’economia de l’empresa de manera totalment automatitzada, escurçant temps i reduint costos.

Els canvis sistemàtics solen anar acompanyats d’un cert temor al desconegut. No obstant això, la transformació digital ja està instaurada en moltes organitzacions amb resultats òptims.

Conèixer els beneficis que els reporta només és el primer pas per a vèncer les seves reticències i començar a ser més competitives.

Per més informació

23.12.2020