Fons de Recuperació Europeu · Hi ha oportunitats que no es poden deixar passar

Notícies d'empresa

Per què aquests ajuts són una oportunitat única per a la meva empresa?
El Fons de Recuperació Europeu és històric per la quantitat de diners que entregarà als països. També ho és perquè els ajuts aniran adreçats als sectors que apostin per la transició ecològica i la digitalització com a eixos transformadors de la seva activitat empresarial. Per això és una oportunitat per potenciar la competitivitat de les empreses i els negoci.

La meva empresa podrà sol·licitar aquests ajuts?
Els podran sol·licitar totes aquelles empreses que presentin projectes els eixos dels quals siguin la transició ecològica, la digitalització, la cohesió territorial i la igualtat.

Què passa si la meva empresa no està directament relacionada amb la sostenibilitat o la digitalització?
Un dels aspectes més rellevants del Fons de europeu de recuperació és la seva voluntat de transformar l’economia europea, per la qual cosa, pel que fa als eixos de digitalització i sostenibilitat, totes les empreses poden identificar projectes elegibles per als ajuts.

Com pot la meva empresa formalitzar la petició per accedir a aquests ajuts?
Tot i que les convocatòries encara no s’han concretat, les empreses ja s’hi poden anticipar. En aquest sentit, cal que facin una reflexió estratègica sobre la seva transformació i identifiquin els projectes elegibles (segons els objectius que defineix el Pla nacional de recuperació, transformació i resiliència) i es preparin per a la tramitació i la gestió dels ajuts i l’avaluació de l’impacte dels projectes.

A Banc Sabadell estan a la teva disposició per acompanyar-te en aquest procés i proporcionar-te solucions de finançament complementari dels projectes, com l’avançament dels ajuts.

Si vols més detalls sobre l’oportunitat única de rebre els ajuts del Fons de Recuperació Europeu, accedeix a l’article complet de Ser on siguis.

28.01.2021