Cobertic ofereix una Auditoria Tecnològica sense cost als socis de la FEGP

Notícies d'empresa

Des de COBERTIC, www.cobertic.com, empresa de consultoria tecnològica de Vilafranca, especialitzada en assessoria en transformació digital, anàlisi i solucions en ciberseguretat i estratègies efectives d’acceleració, digitalització i simplificació,, en col·laboració amb ACCON, ofereixen als socis de la FEGP la realització d’una auditoria tecnològica sense cost ni cap compromís.

L’auditoria tecnològica té com a propòsit realitzar el diagnòstic tecnològic, entendre la situació real de les infraestructures (servidors, maquinari i elements de comunicacions), el programari ( ús de CRM, ERP o altres sistemes de gestió),  els sistemes de seguretat (eines i protocols per contrarestar ciberamenaces, tallafocs i antivirus, protecció de la intranet, ús de signatura digital i de contrasenyes així com d’altres mecanismes d’identificació, etc.), per descobrir tots els problemes informàtics i aportar solucions i recomanacions.

S’avalua l’ús que es fa de les tecnologies de la informació i les comunicacions i s’obté informació precisa sobre obsolescència i sobre quins recursos s’adapten millor i quines tecnologies són més apropiades per a evolucionar el negoci.

El procés conclou amb un informe executiu: la documentació dels resultats obtinguts on es descriuen els problemes i mancances que pugui tenir l’organització referents a: seguretat, rendiment, operativa, organització, servei, evolució tecnològica, junt amb una proposta d’optimització perquè l’empresa pugui utilitzar la tecnologia de la forma més rendible i efectiva possible, i amb una identificació de les oportunitats de millora.

Aquest, és un treball independent, amb valor en si mateix, i no està lligat a la realització de serveis posteriors de consultoria o formació.

Cobertic us convida a resoldre els dubtes i neguits sobre l’ús que feu de la tecnologia a la vostra empresa, amb clara orientació a la optimització de costos i el rendiment. Molt a guanyar i res a perdre!

Contacta per correu electrònic a info@cobertic.com o per telèfon al 660 650 989.

01.02.2021