COBERTIC i CODANOR una col·laboració nascuda a la FEGP

Notícies d'empresa

COBERTIC, empresa dedicada a la consultoria tecnològica i la seguretat de les dades,  i CODANOR, empresa dedicada a la consultoria organitzativa i legal, ambdues adherides a la FEGP on s’han conegut, han decidit col·laborar juntes oferint assistència experta per a l’adequació a les lleis i normatives, cobrint el cicle de vida complet, des de la fase de diagnòstic fins al disseny del full de ruta per a la implantació, suport al pla d’acció i posterior manteniment, arrel del Reial Decret 43/2021 que exigeix​​dur a terme accions de caràcter immediat en l’àmbit de la Ciberseguretat a dos grans grups d’organitzacions

     – els operadors de serveis essencials i

     – els prestadors de serveis digitals

 entre les que es troben els hospitals i les clíniques.

La col·laboració també s’estén a d’altres decrets i normatives d’obligat compliment per a les entitats públiques com el Reial Decret 2/2010 pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat o voluntaris com la Norma ISO27001 de Seguretat de la Informació que proporcionen els serveis necessaris, no només per complir amb la legislació, sinó per impulsar les iniciatives destinades a aconseguir un adequat nivell de seguretat.

19.03.2021