Obligatorietat per TOTES les empreses de portar un registre Salarial

Notícies d'empresa

Ha entrat en vigor el Reial Decret 902/2020 d’igualtat retributiva entre dones i homes, el qual obliga a les empreses a dur a terme un registre salarial.

·         Què ha d’incloure el registre salarial

Els valors mitjans dels salaris, complements salarials i percepcions extra salarials de la plantilla, separats per sexes i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball.

·         Obligatorietat

Totes les empreses tenen l’obligació de dur a terme aquest registre, i no hi ha cap tipus d’exoneració segons la tipologia d’empresa, activitat a la qual es dediqui o diferents factors o peculiaritats que caracteritzen a l’empresa.

·         Sancions

L’incompliment del registre salarial comporta importants sancions:

·  De 626 a 1.250 euros en el seu grau mínim.

·  De 1.251a 3.125 euros en el grau mitjà.

·  De 3.126 a 6.250 euros en el seu grau màxim.

ESCURA, despatx reconegut per aquesta associació, disposa d’un equip de professionals especialitzat en la implantació de registres salarials. Si necessiteu més informació al respecte, preguem us poseu en contacte amb ells via telèfon 93 494 01 31 o per correu electrònic a escura@escura.com, indicant que sou associats.

En el següent enllaç podeu consultar més informació sobre la implantació del Registre Salarial:

Consultar informació

16.04.2021