Futureco Bioscience col·labora en el projecte PALVIP per al control biològic de cultius mediterranis

Notícies d'empresa

Futureco Bioscience forma part de l’equip implicat en el projecte PALVIP (Protecció Alternativa de les produccions Vegetals Interregionals dels Pirineus), un projecte d’investigació i experimentació transfronterer Catalunya – Rosselló, per desenvolupar productes de biocontrol adaptats als cultius mediterranis. PALVIP associa universitats i estructures tècniques com la Cambra d’Agricultura dels Pirineus Orientals (CAEP), l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Perpinyà Via Domitia (UPVD) i Futureco Bioscience. Llegiu més…