Formació i treball presenta l’estudi ”Les empreses d’inserció: el futur de la inclusió socio-laboral”

Notícies d'empresa

En la jornada es van presentar les dades que revela l’estudi “Quin és l’impacte social d’una empresa d’inserció” basat i formulat des de Formació i Treball amb motiu de la celebració del seu 25è aniversari.

La publicació analitza i avalua l’impacte de la intervenció del programa d’inserció assentant les bases metodològiques de les avaluacions futures i reforçant el relat amb indicadors i resultats de com l’economia social i solidària està jugant un paper important en la construcció de nous models socioeconòmics. Per desenvolupar l’informe s’han realitzat entrevistes en profunditat a 73 persones que havien finalitzat el seu contracte d’inserció a Formació i Treball entre 2013 i 2018.