Tornen els “Dijous tècnics” al CETIVG

Notícies d'empresa

El dijous 24 de gener tindrà lloc la segona part del taller de “Disseny d’instal·lacions receptores de gas” a càrrec de José Fernando Ramos, de Naturgy. La sessió està basada en la norma UNE 60670 que estableix els criteris tècnics, els requisits essencials de seguretat i les garanties de bon servei, que s’han d’utilitzar en dissenyar, construir, ampliar, modificar, provar, posar en servei i controlar periòdicament les instal·lacions receptores de gas subministrades a una pressió màxima d’operació (MOP) inferior o igual a 5 bar, així com les condicions d’ubicació, instal·lació, connexió i posada en marxa dels aparells de gas. Més informació a l’enllaç.
14/01/19