Lavola ens apropa a la nova normativa sobre plans d’igualtat

Normatives, ajuts i subvencions Notícies d'empresa

La recent aprovació per part del Govern del Reial Decret-Llei de mesures urgents per a garantir la igualtat d’oportunitats en el treball, implica novetats en les obligacions de les empreses pel que fa a les polítiques per a la igualtat efectiva de dones i homes i en relació als plans d’igualtat a les organitzacions. La nova normativa obliga a la majoria de les empreses a elaborar i a implantar un pla d’igualtat. Fins ara només era obligatori per a empreses amb més de 250 treballadors. Llegiu l’article complet de Lavola a l’enllaç.

19.03.2019