Avui dijous, a les 18h, al CETIVG “Dijous tècnics · Direcció d’obra”

Notícies d'empresa

La direcció d’obra s’encarrega d’executar i plasmar el projecte teòric portat a la pràctica. Per això és fonamental la seva correcta tasca per assolir l’èxit del resultat i que el projecte es materialitzi de manera satisfactòria. Dirigir però a la vegada també coordinar i supervisar el correcte desenvolupament de l’obra en els seus diferents aspectes, tècnics, estètics, legals, urbanístics i mediambientals. Tot plegat ho aprendrem a la sessió d’avui als “Dijous Tècnics del CETIVG“. Més informació i inscripcions a l’enllaç.

28.03.2019