Sorea i Creu Roja col·laboren per identificar les famílies vulnerables i garantir-les el subministrament

Notícies d'empresa

Sorea, empresa gestora del cicle integral de l’aigua, i les empreses filials i participades han signat avui un conveni de col·laboració amb la Creu Roja a Catalunya amb l’objectiu de garantir el subministrament d’aigua a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat. L’organització humanitària identificarà aquestes persones i llars amb dificultats per pagar el rebut de l’aigua i que siguin titulars d’un contracte amb Sorea. Amb aquesta informació, la companyia d’aigua els atorgarà una protecció especial perquè tinguin garantit el subministrament segons la vulnerabilitat detectada per la Creu Roja en l’àmbit de les activitats que li són pròpies.

13.05.2019