Cevipe s’adhereix al Codi de Bones Pràctiques Comercials

Notícies d'empresa

Cevipe s’adhereix al Codi de Bones Pràctiques Comercials al llarg de la Cadena Alimentària a Catalunya i al decàleg de sostenibilitat integral. 

L’empresa cooperativa de segon grau Cevipe s’ha adherit a l’Acord de Bones Pràctiques Comercials que promou el Departament d’Agricultura de la Generalitat. Aquest acord té com a objectiu augmentar l’agilitat i la seguretat en les transaccions comercials i millorar-ne l’eficiència. A més, també pretén millorar la informació que reben els consumidors, la traçabilitat i la seguretat alimentària, així com la sostenibilitat i el benestar animal.

Més informació

31.05.2019