Incognos analitza les necessitats de les empreses del Gran Penedès

Notícies d'empresa

Incognos ha realitzat un estudi per analitzar les necessitats de les empreses del Gran Penedès, que respon a incògnites com ara el grau d’implantació dels mitjans TIC, les principals vies de desenvolupament, quines característiques consideren les empreses que són més importants per elles per ser més competitives, quin és el grau de satisfacció amb les variables que determinen la competitivitat, els aspectes que cal millorar per optimitzar la competitivitat, etc. Aquest estudi està a disposició de totes les empreses de la FEGP a l’enllaç.

07.06.2019