EL GREMI PARTICIPA A LA TROBADA DEL FÒRUM GRAN PENEDÈS. AMB MIREIA MATA, DIRECTORA GENERAL D’IGUALTAT, DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Clipping

Dimecres 27 de febrer 2019
El Gremi participa a la trobada del fòrum Gran Penedès. Amb Mireia Mata, Directora General d’Igualtat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Veure la notícia