07.04.2020 · Demana la suspensió temporal dels subministraments elèctrics

Comunicats de premsa

Ens complau informar-vos que gràcies al RDL 11/2020 pel que s’adoptan mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, per la correcta aplicació de l’article 42 es podrà demanar des d’avui la suspensió temporal dels subministraments elèctrics. 

Què vol dir suspensió temporal? – El soci es quedarà sense llum a la seva instal.lació i deixarà de pagar el total de la factura durant el període que duri la situació (0€ d’energia, 0€ de potència) sense necessitat de modificar potències. 

Qui es pot acollir a la suspensió temporal? – Tot aquell soci que tingui tancada la seva instal.lació i no necessiti un consum mínim per mantenir maquinària. Totes les tarifes, des de la 2.0A a la 6.1A es poden acollir a la mesura. 

Quin cost té aquest tràmit? – No té cap cost ni la suspensió ni la reactivació 

Quan es pot demanar i com s’ha de tramitar? – Es pot demanar des d’avui a les seves comercialitzadores. Els membres del grup de compra d’energia que ho vulguin realitzar, ho poden gestionar enviant un mail a fegp.energia@idonium.com. 

Quin termini hi ha per reactivar el subministrament? – Segons la llei hi ha un màxim de 5 dies per reactivar el subministrament un cop feta la petició