07.04.2020 · Comunicat FEGP sobre taxes i impostos municipals

Comunicats de premsa

Davant la situació d’excepcionalitat provocada pel COVID-19, i havent estat en contacte amb diversos gremis i associacions sectorials de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf, la Junta Directiva de la FEGP fem les següents consideracions sobre les taxes i impostos municipals:

1) Diàleg: Demanem als Govern Municipals que mantinguin, o en el seu cas  intensifiquin, un diàleg fluid amb els sectors econòmics de les respectives poblacions, per tal d’acordar conjuntament les mesures que es considerin en cada cas més adequades per donar suport al teixit econòmic local i facilitar així una bona recuperació, un cop superada la crisi sanitària.

2) Bonificacions: Com a base del debat entre les administracions locals i els sectors econòmics, proposem les següents mesures:
– Anul·lació part proporcional taxa residus comercials i industrials a comerços, establiments de restauració, autònoms i empreses en general que han hagut de tancar els seus establiments per l’estat d’alarma.
– Anul·lació part proporcional taxa terrasses durant tot el temps que no s’hagi exercit l’activitat
– Bonificació part proporcional de l’IBI als propietaris de locals comercials que acordin una moratòria en el lloguer.
– Bonificació part proporcional de l’IBI als propietaris de locals que desenvolupin directament una activitat empresarial que ha hagut de tancar per l’estat d’alarma.
– Bonificació part proporcional de l’IAE de les activitats que han hagut de tancar per l’estat d’alarma.

3) Ajuts: Les propostes indicades en el punt anterior són bàsicament conceptes de serveis no prestats.
– Considerem del tot necessari que es complementin amb ajuts que facilitin la recuperació de l’activitat econòmica. 
– Però també iniciatives adreçades als ciutadans, molts es veuran afectats per disminució d’ingressos, ERTOS o atur. 

Junta Directiva FEGP, 7 d’abril de 2020