23.04.2020 · Comunicat FEGP en relació a la crisi COVID-19

Comunicats de premsa

Des que es va declarar l’Estat d’Alarma pel Covid-19, el passat 15 de març, la Federació Empresarial del Gran Penedès n’hem estat fent un seguiment continuat, en dos sentits: primer estant al costat del teixit empresarial local, amb uns serveis d’informació i d’assessorament reforçats, i per altra banda fent d’altaveu de les empreses del territori, reivindicant les seves necessitats davant de les administracions competents.

Malauradament, més de cinc setmanes desprès de l’anunci de l’Estat d’Alarma, una de les principals necessitats expressades, proveir a les empreses de liquiditat, encara no ha estat atesa. Els diners dels crèdits ICO no estan arribats a les empreses i no s’ha realitzat un  aplaçament suficient de les obligacions tributàries.


Per altra banda considerem que les mesures preses fins els moment són clarament insuficients i que no és acceptable que a dia d’avui encara no es tingui coneixement de les actuacions previstes per la fase de represa de l’activitat.


Per tot això des de la FEGP demanem a les administracions competents:


1)   Que s’abonin de manera urgent els imports corresponents als préstecs ICO sol·licitats.


2)   Que es modifiquin les condicions dels préstecs ICO amb l’objectiu que siguin les mateixes per a tothom.


3)   Que es facin els pagaments a les persones afectades per ERTOs per causa major.


4)   Que les obligacions tributàries i cotitzacions socials es suspenguin fins final d’any.


5)   Que més enllà dels aplaçaments s’estableixin condonacions en els tributs directament o indirectament relacionats amb les activitats.


6)   Que totes les administracions públiques paguin puntualment als seus proveïdors.


7)   Que es planifiqui amb temps suficient, i amb diàleg amb els sectors afectats, la represa de les activitats que s’han vist afectades per l’Estat d’Alarma. Cal un estudi exhaustiu que analitzi detalladament les activitats, no es poden fer agrupacions generals.


També és indispensable que els ERTOs per causa major no quedin cancel·lats en el moment que s’aixequi l’Estat d’Alarma, sinó que hi hagi un període de transició flexible fins que es puguin reprendre totalment les activitats.


8)   Que s’estableixin mesures i ajudes directes per aquelles activitats que, no havent estat afectades per ordre de tancament, hagin vist reduïda de manera significativa la seva facturació. L’enquesta realitzada per la FEGP, desprès dels primers 15 dies d’Estat d’Alarma, recollia que el 56% de les empreses havien vist reduïda la seva facturació entre el 75% i el 100%.

Federació Empresarial del Gran Penedès, 23 d’abril de 2020