22.09.2020 · BANC DE SABADELL I LA FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS RENOVEN EL SEU CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Comunicats de premsa

L’entitat financera reafirma el suport a la federació penedesenca signant  un nou conveni amb la voluntat d’afavorir avantatges específics per serveis a les empreses i en productes personals

La Federació Empresarial del Gran Penedès signa avui un conveni amb l’entitat financera Banc Sabadell per tal d’establir vincles de col·laboració amb ajudes directes als seus associats, i també en productes personals.

La col·laboració se centra en millores de serveis als comptes i creant productes per empreses que afavoreixen la tresoreria, l’adquisició béns i serveis, avals, el registre de dades i agilitat en la facturació. En definitiva, una sèrie de paquets d’accés a tots els socis per fer les empreses del Penedès i el Garraf més competitives. La proposta de col·laboració també inclou paquets personals per als professionals socis.
Banc Sabadell també fa una aportació anual a la Federació Empresarial recolzant la Patronal en la realització dels seus actes més destacats i en acostar líders d’opinió als prop de 1000 socis que té la FEGP.

22 de setembre de 2020