29.12.2020 · La FEGP demana als grups polítics que tinguin en compte les reivindicacions de l’entitat

Comunicats de premsa

Vilanova i la Geltrú, 29 de desembre de 2020.- El proper 14 de febrer se celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya i la Federació Empresarial del Gran Penedès, no ha volgut deixar passar l’oportunitat de fer arribar als futurs responsables polítics que hauran de prendre decisions sobre el nostre territori, les demandes que el seu teixit empresarial ha posat sobre la taula.

Per responsabilitat i per la ferma convicció que hem d’avançar cap a una economia que ens permeti créixer, assegurar el benestar de tothom i una bona convivència, des de l’entitat s’ha enviat una carta als grups polítics.

El teixit empresarial, que especialment ha patit amb duresa aquest 2020, s’ha de poder recuperar, i ho farà essent més competitiu i generant la riquesa que el país, és a dir, les seves persones, necessiten. Per tant, calen inversions, apostes de futur i coneixement de les necessitats existents.

Per això, en la carta,  la FEGP ha posat èmfasi en aquells temes que creu prioritaris per a un bon desenvolupament i ha destacat sis punts forts a tenir en compte: Inversions al territori, mobilitat, finançament d’associacions territorials, pla europeu de recuperació, pacte industrial  i igualtat d’oportunitats.


1.- Inversions al territori: Les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf han estat històricament a la cua de les inversions de la Generalitat de Catalunya. Adjuntem quadre comparatiu (inversions reals) on podreu comprovar que si bé les tres comarques sumen un 4,75% de la població de Catalunya, han rebut de mitjana un 2,42% de les inversions i en el darrer pressupost només un 1,80%.

         

Comarca

Habitants 2019

%

Mitjana 2006-2015

%

Projecte 2017

%

Projecte 2020

%

Alt Penedès

108411

1,41%

24863

1,00%

9213887

1,22%

9785366

0,96%

Baix Penedès

104991

1,37%

20400

0,82%

5223983

0,69%

1989209

0,20%

Garraf

150887

1,97%

14762

0,59%

4452873

0,59%

6549325

0,64%

T.3 comarques

364289

4,75%

60025

2,42%

18890743

2,50%

18323900

1,80%

T.comarcalitzat

7675217

 

2485239

 

756078834

 

1016449664

 

Per altra banda tampoc s’estan derivant inversions empresarials que arriben al país cap a aquest territori. Des de la FEGP apostem per impulsar l’activitat econòmica a les comarques, fortament penalitzades per les darreres crisis econòmiques, a través de l’atracció de noves inversions al territori, però també preservant les activitats i empreses ja existents. Les estratègies de futur han de permetre un equilibri ponderat entre activitat, paisatge i residència i un model territorial sostenible i respectuós amb el medi ambient.

2.- Mobilitat: Els problemes de mobilitat són un dels grans desavantatges competitius del territori, a continuació en destaquem els principals:

Preu peatges C-32: El preu dels peatges de la C-32 és molt car, especialment el de Vallcarca (túnels) que treu competitivitat a les empreses del Garraf. Però també hi ha una reivindicació important dels peatges del Penedès Marítim (Baix Penedès). Estem parlant de dues comarques amb índex d’atur importants que estan molt castigades pels peatges de la C32.

Desplaçaments entre les comarques: Els desplaçaments entre les comarques de la Vegueria Penedès, així com de les diferents poblacions als polígons, s’han de fer majoritàriament amb transport privat per la manca de transport públic suficient.

Rodalies Renfe: El servei de rodalies de les comarques de la Vegueria Penedès és deficient i molt car

Accessos: 1) Accés per agafar l’AP7 en direcció Tarragona a la sortida Vilafranca C/Vilanova. Ara mateix s’ha d’anar fins a Vilafranca S per la N340. 2) Accés a  la C32 en direcció Barcelona des de la BV2115, només hi ha sentit Tarragona. 

3.- Finançament patronals territorials: Demanem a les formacions polítiques que afegeixin un actor més en la discussió oberta, arran de la Llei de Cambres, sobre la representativitat i el finançament de les patronals del nostre país.

 Les patronals territorials representen una gran part del teixit empresarial del país i fan una feina importantíssima de primera línia, però es queden fora dels debats sobre representativitat i finançament de patronals.

4.- Pla Europeu de Recuperació: El teixit empresarial de Catalunya està format majoritàriament per petites i mitjanes empreses. Demanem a la Generalitat de Catalunya que aposti per fer arribar els Fons Europeus de Recuperació a tot el teixit empresarial del país i no únicament a les grans empreses, tal com s’està projectant des de l’Estat.

5.- Pacte Industrial: Per altra banda, fortament relacionat amb el punt anterior, cal redactar al més aviat possible un nou Pla Industrial català, que destini recursos a recerca i innovació, que apliqui els avanços tècnics i científics a desenvolupar tecnologia, que fomenti la cooperació publicoprivada i que sigui capaç d’atreure talent.

6.- Igualtat d’oportunitats:  Cal treballar de manera decidida i amb actuacions innovadores i efectives per trencar  els estereotips de gènere i eliminar la bretxa salarial. En el món empresarial igualtat significa eficiència i retenció de talent.