28.02.2019 · IDIADA presenta la seva projecció de futur, de la mà de la FEGP

Comunicats de premsa

Un grup de directius del Gran Penedès s’ha aplegat aquest dijous a les instal·lacions del complex d’Applus IDIADA. El propòsit de la visita era conèixer la projecció a curt, mitjà i llarg termini d’aquesta companyia, tot un referent mundial de la recerca i el desenvolupament aplicats a l’automoció.

Carles Grasas, director general de la companyia, ha fet una presentació del serveis d’enginyeria, assaig i homologació que l’empresa proporciona als fabricants d’automòbils d’arreu del món.

També ha parlat de la irrupció del vehicle autònom i connectat i de la necessitat d’IDIADA de disposar de les instal·lacions necessàries per desenvolupar aquest tipus de vehicle.

Actualment hi ha en marxa la construcció d’una primera pista d’assaig al respecte i en projecte una segona, que exhauririen l’espai disponible a l’Albornar. De cara al futur, l’IDIADA necessitaria desenvolupar un nou centre destinat al vehicle connectat i autònom, ubicat preferentment a prop de les instal·lacions actuals.

Applus IDIADA compta amb un equip de més de 2.450 professionals i experts tècnics, amb una xarxa internacional de filials i oficines a 25 països. La seu social i l’epicentre d’aquesta gran xarxa d’intel·ligència aplicada es troba a Santa Oliva, al Baix Penedès; d’aquí l’interès de la visita per part de directius de la nostra mateixa demarcació. Promoguda per la FEGP, la visita ha reunit representants del sector de l’hoteleria i de la indústria de l’automoció, com també d’altres serveis que tenen molt a veure amb l’activitat i el dia a dia d’IDIADA.

Podeu consultar la imatge de la trobada a l’enllaç.