COMUNICAT JUNTA DIRECTIVA FEGP SOBRE LA MOBILITAT A LES COMARQUES DE LA VEGUERIA PENEDÈS

Comunicats de premsa General Id corporativa

La Junta Directiva de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) va acordar a principis de l’any 2020, com un dels seus principals eixos d’acció reivindicativa, treballar per millorar la mobilitat entre les comarques del seu àmbit d’actuació i cap a les grans capitals del país.

Així, amb data 20 de gener de 2020, es va redactar un manifest on es constatava que els problemes en les comunicacions debiliten la competitivitat de les empreses i es feia un recull de millores necessàries.  Des d’aquell moment s’han mantingut diverses reunions amb representants de la Generalitat de Catalunya, però els resultats no han estat satisfactoris.

Per aquest motiu amb data 16 de maig de 2022 la Junta Directiva de la FEGP, desprès d’un llarg debat, ha pres els següents acords, que es traslladaran al departament de Transport i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya:

ACORDS

1.- Bonificacions C32: Les modificacions de tarifes realitzades recentment als peatges de la C-32 no han resultat gens favorables pel teixit empresarial de les comarques, perquè han suposat la supressió dels descomptes per recurrència, amb la qual cosa s’ha perjudicat precisament a les persones que en fan un ús intensiu.

Per aquest motiu es demana a la Generalitat de Catalunya que recuperi aquests descomptes.

2.- Mobilitat interna comarquesEl transport públic intern entre les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf és molt deficient, fet que repercuteix de manera molt negativa en la competitivitat del teixit empresarial del territori.

Per una banda dificulta l’accés de treballadors i treballadores a llocs de treball propers als seus domicilis amb transport públic, cosa que impossibilita en molts casos poder ser contractats, però també perjudica als nois i noies del territori, que no poden arribar als centres formatius de les comarques veïnes

Per aquest motiu es demana a la Generalitat de Catalunya que impulsi una agenda de mobilitat interna a curt termini amb un equip de treball conjunt entre el departament de transport i mobilitat i la FEGP.

El Vendrell · Vilafranca del Penedès · Vilanova i la Geltrú, 16 de maig de 2022

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.