Es poden tenir dues assegurances alhora?

Notícies d'empresa

Per a aquelles coses a les quals els tenim afecte o que tenen un valor molt alt per a nosaltres, tota protecció ens sembla insuficient. Una cosa similar succeeix quan es tracta de l’habitatge, del cotxe i fins i tot de la nostra vida. D’aquí ve que una pregunta freqüent en aquest sector sigui la de si es poden tenir dues assegurances alhora. Avui MGC Mutua ens explica si és possible i si val la pena.

Quan es contracta una assegurança, el que es busca és la prevenció del risc o la compensació enfront de les conseqüències que puguin tenir lloc. És a dir, que de produir-se un imprevist que causi danys materials o personals, sigui la companyia asseguradora la que cobreixi el cost econòmic o la que ofereixi una indemnització. Sempre que el sinistre que s’hagi produït estigui inclòs en les condicions de la pòlissa i es compleixin tots els requisits associats.

Així, existeixen assegurances per als vehicles, els habitatges, el mòbil, els accidents laborals i fins i tot la vida. Els riscos a cobrir varien en cadascun d’ells, però la finalitat és sempre la de gaudir de la tranquil·litat de tenir una cobertura i una protecció si una cosa dolenta succeeix.

La normativa que regula al sector de les assegurances és la Ley de Contrato de Seguro. En ella, no s’estableix cap limitació respecte al nombre de contractacions que es puguin tenir per a un mateix objecte, però sí respecte als cobraments si es produís el sinistre cobert.

Les pòlisses mai poden utilitzar-se com una forma d’enriquiment. Això és, que la contractació d’aquelles serveix per a compensar els danys econòmics derivats d’un sinistre, però no com una via per a guanyar diners. El sol intent ja es considera un delicte.

Per a evitar que pugui produir-se aquest benefici, s’estableix que la compensació econòmica a percebre mai pot ser superior al valor que tingui el ben assegurat. L’única excepció són les assegurances de vida. Doncs com que no és possible posar-li preu a aquesta, sí que es permet el cobrament de totes les assegurances.

Però si tornem a la qüestió de quantes assegurances puc tenir, la resposta és que varies. Simes no, cal plantejar-se si realment té sentit. La contractació d’una assegurança implica el pagament d’una prima, en general mensual, així que suposa un desemborsament econòmic.

Més informació aquí

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.