Formacions EDE

La proposta EDE és el resultat de l’experiència docent de la FEGP, la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb un bagatge de més de vint anys oferint formació als seus públics d’empresa.

L’empremta formativa i el prestigi assolit durant tots aquests anys per part de la FEGP han estat definitius a l’hora d’abordar un projecte d’extraordinària exigència.

L’EDE parteix d’una nova concepció metodològica, pensada i dissenyada per a una tipologia d’alumnes que requereix una formació ad hoc. Els perfils d’alumnes són del tot heterogenis però tenen en comú la necessitat d’una oferta formativa assequible en els temps d’impartició, accessible en les maneres i sotmesa a preceptes pràctics.

Per una formació continua de qualitat en l’àmbit empresarial, dirigida a les necessitats de les empreses, així com una oportunitat de compartir experiències d’èxit entre totes elles.Per què EDE?

L’Escola de Direcció d’Empresa (EDE) és un segell exclusiu i de qualitat per a la formació d’empresaris i directius de petites i mitjanes empreses així com per als professionals liberals

La proposta EDE és el resultat de l’experiència docent de la FEGP, la Federació Empresarial del Gran Penedès, amb un bagatge de més de vint anys oferint formació als seus públics d’empresa. L’empremta formativa i el prestigi assolit durant tots aquests anys per part de la FEGP han estat definitius a l’hora d’abordar un projecte d’extraordinària exigència.

L’EDE parteix d’una nova concepció metodològica, pensada i dissenyada per a una tipologia d’alumnes que requereix una formació ad hoc, fins ara inexistent. A l’EDE, els perfils d’alumnes són del tot heterogenis però tenen en comú la necessitat d’una oferta formativa assequible en els temps d’impartició, accessible en les maneres i sotmesa a preceptes pràctics.


La metodologia EDE

El rigor acadèmic, amb docents de reconeguda vàlua i ponents que han excel·lit en les respectives parcel·les empresarials, troba el seu punt d’equilibri en l’estudi addicional de casos reals que resulten propers i comprensibles per als públics de les pimes.

La combinació de docència universitària i casuística aplicada encara rep un tercer ingredient: el procediment dialèctic. A través del debat amb un expert de primer nivell, al voltant d’una temàtica empresarial i sempre a curta distància, l’alumne pot avesar-se a la dinàmica discursiva, tot contrastant el seu parer i assolint un major nivell de solvència en l’ús de la paraula i l’exposició d’idees.