Fem-ho fàcil

Bloc Opinió

Ahir coneixíem l’aprovació del projecte de llei del govern de Catalunya per simplificar i unificar els tràmits burocràtics de les empreses amb l’administració pública.

L’any 2011, quan es va posar en marxa la finestreta única empresarial (FUE) es feia un primer pas cap a un canvi de model de relació entre empreses i l’administració. L’any 2015 es va ampliar el catàleg de tràmits i es va realitzar la seva implantació al món local.

Amb la nova proposta de llei s’impulsen les directrius europees que estableixen el principi “only once”, amb l’objectiu que les dades aportades per les empreses o autònoms es capturin una única vegada i serveixin en successius tràmits.

És una bona notícia perquè, tot i que en els darrers anys s’han fet avenços interessants, la dificultat dels tràmits administratius continua sent massa sovint un obstacle pels projectes empresarials.

Un dels aspectes a millorar, i que seria convenient que la llei contempli, és l’homogeneïtzació de les ordenances municipals pel que fa als tràmits que han de realitzar les empreses. No tant pels imports i/o bonificacions a aplicar, que té sentit que decideixi cada ajuntament de manera diferenciada, sinó pel que fa a les característiques dels tràmits.

En un altre sentit, però que demostra clarament la importància estratègica que té la simplificació dels tràmits administratius, sabíem fa pocs dies que només un 50% dels fons que va destinar l’any 2018 l’Estat Espanyol a I+D+I van ser utilitzats per les empreses. El principal motiu: l’excessiva complexitat burocràtica.

La proposta de llei per simplificar els tràmits administratius és una bona notícia, esperem que es materialitzi al més aviat possible.

Neus Lloveras i Massana
Presidenta FEGP (Federació Empresarial Gran Penedès)