La dècada disruptiva

Bloc

En els propers deu anys els experts auguren una època de canvis profunds. Es parla de “la gran transformació planetària”, que abasta, a nivell socioeconòmic, les conseqüències que se’n derivaran de l’acceleració del canvi climàtic i, a nivell politico-empresarial, una nova economia que substituirà la predicció per la reacció, fruit de les turbulències i inestabilitats de conviure en entorns volàtils, complexos, incerts i ambigus.

Aquestes disrupcions tenen en comú no només la intensitat i l’acceleració dels canvis, sinó l’altíssim grau d’interconnexió existent entre elles. Per tal de limitar l’escalfament global, haurem de fer-ne un ús diferent dels recursos i les tècniques actuals per tal d’afavorir un altre model econòmic i de creixement. El repte serà aconseguir mantenir un creixement econòmic sostingut que vagi acompanyat d’un decreixement del consum de recursos i de les pressions ambientals que se’n deriven producte de la contaminació o la proliferació del residus.

El canvi de model econòmic de ben segur que vindrà acompanyat d’un canvi tecnològic, social i energètic. A nivell de país ens calen inversions en les tecnologies d’energies renovables. Cal fer una aposta ferma per convertir-se en el major productor d’energies sostenibles: panells solars, generadors eòlics, etc.

La quarta revolució industrial ens portarà a una era d’innovació ràpida, que maximitzarà el potencial humà aportant noves habilitats físiques i cognitives en les persones, transformant  els sistemes de salut, transport, comunicació, producció, distribució i energia. La nova xarxa 5G incidirà en la productivitat de les economies amb molta més força que les tecnologies anteriors.

Penso fermament que aquest nou entorn disruptiu obre una finestra d’oportunitats per aquells territoris que siguin capaços de preparar-se a fons, d’assentar les bases que demanda aquest canvi de paradigma que aportarà la nova economia.

En aquest context, la necessitat de cooperació publico-privada és un factor important, tot i que sovint es mostra insuficient, per donar respostes innovadores. Perquè realment ho sigui en una societat complexa i amb necessitat d’innovació, el model de cooperació ha de ser flexible i ampli per tal d’incloure diversos col·lectius de la societat civil. Les estratègies de desenvolupament local emergiran mitjançant la interacció entre agents amb recursos i experiència que cooperin, de la mà d’un lideratge creatiu, compartit i generós, per assolir objectius que no seran necessàriament idèntics però que arribaran a ser complementaris en el temps.

L’activitat productiva, atenta a les noves tendències de consum, està replantejant les seves estratègies i respon a una nova demanda que, a banda de valorar la producció ecològica i de proximitat, incorpora pràctiques corporatives responsables. Aquests canvis en els valors de la població, que també es manifesten en models productius avantguardistes, indiquen que s’obre un nou àmbit de possibilitats per a la producció econòmica arrelada al territori i respectuosa amb ell. 

Els ens locals tenen un posicionament privilegiat com a facilitadors i catalitzadors d’aquesta nova dinàmica de desenvolupament econòmic si mostren una ferma voluntat per sumar a la capacitat institucional, la cultura empresarial i la participació ciutadana.