Bases

Procediment de participació

• Fins al 16 de març, els associats a la FEGP poden proposar una o vàries candidatures, bé siguin d’ells mateixos o bé de qualsevol altra empresa o entitat que coneguin. Només han d’omplir el formulari corresponent. Si es vol proposar més d’una candidatura es pot omplir el formulari tantes vegades com siguin necessàries.

• No suposa cap compromís. El fet de proposar la candidatura d’una altra empresa o entitat no compromet a res ni suposarà més feina. Les propostes rebudes seran tractades de manera confidencial.

• Més endavant, quan s’aprovin les candidatures proposades, es demanarà a les empreses o entitats que optin a premi que argumentin o acreditin els mèrits de la candidatura. Aquestes disposaran d’un nou termini per al lliurament de documentació impresa o digital.

El jurat

• Les deliberacions del jurat es faran a partir de tota la documentació aportada per les empreses o persones candidates, per la qual cosa es recomana una presentació acurada i una bona argumentació., El jurat podrà modificar el nom i el nombre de les categories, declarar deserta qualsevol de les categories previstes o bé incloure noves categories proposades.

• El jurat estarà format per representants de diferents sectors d’activitat empresarial i la seva composició es farà pública el mateix dia que el veredicte dels Premis FEGP.

• El veredicte del jurat dels Premis FEGP 2023 es donarà a conèixer durant La Nit de l’Empresa, també pel que fa als Premis Joves d’Empresa , Dones d’Empresa i Aegecat.

Aniversaris

A la mateixa gala de La Nit de l’Empresa es farà reconeixement a aquelles empreses que enguany celebren un aniversari destacat pel que fa al seu any de fundació (25, 50, 75… anys). El reconeixement recaurà en el projecte empresarial, no pas la forma jurídica actual de l’empresa guardonada.

Si la vostra organització compleix un d’aquests aniversaris caldrà que ho comuniqueu a l’oficina de la FEGP, aportant documentació que acrediti l’efemèride. Atenció, aquest reconeixement només està dirigit a empreses associades.

Categories

Gran Premi FEGP 2023 (categoria única)

 1. Premi FEGP a la Formació
 2. Premi FEGP a la Internacionalització
 3. Premi FEGP a l’Empresa Innovadora 
 4. Premi FEGP a lEstratègia de Comunicació
 5. Premi FEGP Emergència Climàtica
 6. Premi FEGP al Compromís Social
 7. Premi Estela Dones d’Empresa
 8. Premi Jove d’Empresa
 9. Premi AEGEcat

Gran Premi FEGP 2023

Premi a la millor empresa amb seu al Gran Penedès que es caracteritzi per la seva trajectòria a partir de la innovació, el progrés competitiu, la internacionalització, el creixement social, l’increment del volum de negoci i l’augment de plantilla, així com els aspectes contributius en relació amb el seu sector d’activitat i el seu entorn comunitari. Aquesta categoria serà valorada pel Jurat i tindrà en compte les empreses que hagin estat proposades per la Junta directiva. A partir d’aquesta selecció, emetrà el seu veredicte.

1. Premi FEGP a la Formació

Premi a l’empresa que hagi demostrat en el 2022 una voluntat de formació dels seus treballadors, que hagi desenvolupat accions de formació i hagi participat en projectes d Formació Dual.

2. Premi FEGP a la Internacionalització

Es valoraran un millor posicionament i una major presència de la companyia en mercats d’altres països, així com el creixement de les transaccions comercials amb l’exterior, com també la posada en marxa o l’ampliació de la seva xarxa comercial, a través de delegacions. També es tindrà en compte l’accés de l’empresa a nous mercats. En tots els casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el decurs dels exercici 2022.

3. Premi FEGP a l’Empresa Innovadora

Es valorarà tot allò que impliqui novetat en la cadena de valor de l’organització, com ara en els recursos, procediments, sistemes, tècniques i implementació de noves eines tecnològiques; sempre que la seva posada en marxa o implementació hagi evidenciat una millora competitiva. En tots els casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el decurs dels exercicis 2022.

4. Premi FEGP a l’Estratègia de Comunicació

Es valoraran aquelles iniciatives realitzades durant 2022 centrades en el producte o
servei i que hagin propiciat una millora competitiva, traduïda en millor posicionament i
major presència; com també es tindran en compte les novetats pel que fa als
processos de comunicació, les campanyes publicitàries i promocionals i també tot allò
que tingui a veure amb la imatge corporativa de la companyia.

5. Premi FEGP Emergència Climàtica

Des de la FEGP volem fer un reconeixement explícit a les empreses i organitzacions que estiguin actuant en front d’aquesta emergència de forma ràpida i contundent per aconseguir ser neutres en termes de carboni i contribuir a limitar l’escalfament global. S’ha reorientant l’anterior Premi anual de Medi ambient i Sostenibilitat per convertir-lo en el Premi per fer front a l’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA.
En aquest premi es valoraran els següents aspectes:

 • Càlcul de petjada
 • Reducció d’emissions internes i en la cadena de proveïment
 • Objectius de reducció d’emissions basats en la ciència (SBT)
 • Neutralització i compensació d’emissions
 • Altres iniciatives relacionades amb el canvi climàtic

6. Premi FEGP al Compromís Social

Es valoraran aquelles actuacions realitzades en el decurs de 2022 que es derivin del compromís i la responsabilitat social de l’organització en relació amb els seus públics interns i externs i amb la seva geografia de referència. Es tindran en compte la participació de la companyia en accions de sensibilització, divulgació i solidaritat i, en general, la seva contribució a una societat més justa i equitativa.

7. Premi Estela Dones d’Empresa

El col·lectiu Dones d’Empresa -vinculat a la FEGP- reconeixerà la iniciativa i la capacitat realitzadora d’una dona que hagi basat la seva trajectòria professional o empresarial en la innovació, la competitivitat, la sostenibilitat i la contribució a l’entorn social i econòmic.

8. Premi FEGP Joves d’Empresa

El col·lectiu Joves d’Empresa -vinculat a la FEGP- reconeixerà la iniciativa d’una persona jove  que hagi demostrat en el 2022 les qualitats bàsiques de la capacitat emprenedora, com son la iniciativa, la creativitat, curiositat, lideratge empresarial, a través d’un projecte d’empresa, que hagi trobat oportunitat de negoci, amb beneficis socials i innovació, en la millora del benestar de les persones i en la generació d’idees constants per augmentar la productivitat i la creació de productes.  

9. Premi AEGECat

L’Aegecat és la  sectorial de la FEGP que engloba més d’una vuitantena d’empreses del sector dels esdeveniments i casaments del conjunt del país, que ha nascut per reforçar llaços entre les empreses del sector, per afrontar de manera col·lectiva els greus efectes de la crisi sanitària i, créixer i consolidar-se com un referent, per impulsar de manera conjunta altres aspectes d’important incidència en la seva activitat. La FEGP vol premiar  l’empresa d’aquest col·lectiu que hagi excel·lit en l’any 2022,  ja sigui  creada des d’una iniciativa empresarial, consolidant un projecte innovador, amb valor competitiu i dirigit de forma innovadora.

Vilanova i la Geltrú, 3 de febrer de 2023