Indústria

Coordina: Neus Lloveras – AKO

Objectiu: Treballar per a la millora de la competitivitat de les empreses, a través de la mobilitat, els polígons industrials d’activitat econòmica i el Pla Nacional d’indústria. A més, treballar també pel creixement de la seva internacionalització, facilitant l’exportació i accions de projecció exterior, creixement en tecnologia i sostenibilitat.

Pròxims esdeveniments

Últimes publicacions