Reempresa

La Federació Empresarial del Gran Penedès ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Cecot Innovació. Gràcies a aquest acord, Cecot admetrà les empreses i persones que la FEGP derivi com a beneficiàries i els prestarà els serveis conduents a la Reempresa, per tal de fer efectiva la transmissió de l’empresa.

La Cecot, a través de la Fundació Cecot Innovació, amb la col·laboració de la Fundació Autoocupació, ha creat el Centre de Reempresa de Catalunya, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses a Catalunya per impulsar un nou model d’emprenedoria, pel qual una nova persona emprenedora pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, salvaguardant el patrimoni empresarial individual i col·lectiu.

Un dels factors d’èxit de la implementació de la Reempresa és la creació d’una xarxa de col·laboració público-privada que permet treballar de manera conjunta per al manteniment del teixit empresarial del país i la generació de riquesa, innovació i ocupació. Així doncs, ambdues entitats consideren que el Centre de Reempresa de Catalunya és un mecanisme adequat per fomentar el creixement econòmic i evitar el tancament de negocis i que disposa de instruments per implicar les institucions, per tal de coordinar-les i possibilitar la concentració de dades, informació i coneixement sobre el procés. Les dades sobre el casos d’èxit a les comarques del Gran Penedès avalen aquest projecte amb 140 casos entre les tres comarques des del 2011  i fins al 2020 , que han implicat salvaguardar al voltant de 500 llocs de treball.