Codi ètic de la FEGP

L’Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf amb el seu afany de promocionar les bones pràctiques empresarials i la responsabilitat social corporativa entre les empreses va elaborar el Decàleg de l’Ètica Empresarial en el marc de l’Any ADEPG 2006 dedicat a la Responsabilitat Social i les bones pràctiques.

Aquest mateix text ha estat revalidat el 2018 per la Junta Directiva de la Federació Empresarial del Gran Penedès.

El text recull que una empresa actua d’acord amb l’ètica empresarial quan, a més a més de generar riquesa (valor afegit) i de vetllar per la seva continuïtat, ho fa amb actituds i maneres que garanteixen una missió en què els valors i els objectius són prioritaris.

 Considerar que el més important són les personesRespectar en tot moment la seva dignitat i seguretat, sense discriminació de cap mena, formin part dels públics interns de l’empresa, dels públics que hi estan en contacte o dels públics de l’entorn.  
 Promoure la integritat, l’honestedat i la justíciaDe les persones dins l’organització, pel que fa al seu tracte amb treballadors, clients, proveïdors o d’altres persones, així com pel que fa a la relació amb d’altres organitzacions. Promoure especialment la motivació, la fidelització, l’aprenentatge i la formació permanent de tots i cadascun dels individus. 
 Complir amb rigor i puntualitat els compromisosEls adquirits amb treballadors, clients, proveïdors i d’altres persones, així com amb les administracions i d’altres organitzacions, mitjançant el manteniment d’un sistema viu de qualitat global. 
 Mantenir una comunicació i una informació transparent i verídicaÉs la base de la confiança entre persones, marca la diferència en la capacitat de interdependència i és l’essència del treball en equip. Ha de ser la que calgui, per a cadascun dels agents econòmics i socials interessats, entre els quals hi ha accionistes, creditors, clients, treballadors i Administració pública. 
 Superar els mínims que exigeix la legislacióComplir les lleis, els reglaments i les normes que siguin aplicables, tant a l’empresa com pel que fa als seus productes i/o serveis, superant els mínims en seguretat i sostenibilitat, tant o més per convicció que per obligació.
 Realitzar publicitat comercial verídica i responsableSense enganys que falsegin les prestacions reals dels productes i/o serveis. Observar una política de continuïtat i prestigi a llarg termini, per sobre del benefici immediat a curt termini. 
 Respectar i defensar els drets humansCom a comportament responsable de l’empresa tot fomentant les activitats educatives i la integració de les persones més desafavorides de la comunitat. 
 Observar el màxim compromís amb l’entornNo degradar-lo i respectar el medi ambient, sense perdre mai de vista la continuïtat de la vida en el nostre planeta. 
Assegurar la continuïtat de l’empresaTot donant un veritable servei que contribueixi al bé comú i alhora promoure la creativitat compartida, traduïda en innovacions rendibles. 
Crear riquesa suficientGenerar riquesa (valor afegit) per retribuir adequadament els treballadors (treball) i els propietaris (pel capital i el risc assumit) i atendre els deures fiscals; així com col·laborar en el progrés de la societat civil (país) on està arrelada i viu l’empresa.

El document també està disponible en paper per a tots els socis de la FEGP. A més, hi ha la possibilitat de personalitzar-lo amb el vostre logotip. Només cal demanar-lo a  direccio@fegp.cat o al 938 106 700.