Què és la FEGP?

L’ASSOCIACIÓ

La Federació Empresarial del Gran Penedès és una organització de base associativa, de règim assembleari i de lliure afiliació, que representa el conjunt de l’empresariat del seu àmbit intercomarcal. La FEGP és independent i té un caire multisectorial i plural.

L’àmbit d’actuació coincideix amb el de les comarques de l’històric Gran Penedès, a cavall de les províncies de Barcelona i Tarragona.

Enllaç web Consulteu els Estatuts

Enllaç web Consulteu el Reglament de Règim Intern

Enllaç web Anuari 2021

Enllaç web Anuari 2020

Enllaç web Memòria 2019


MISSIÓ DE LA FEGP

La FEGP és una entitat que manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic i que entén com a prioritari el progrés de l’entorn, en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s’hi desenvolupen.

LA VISIÓ DE LA FEGP

Els socis volem una Federació compromesa amb les empreses associades i amb el territori que ens acull. Una associació transparent i cohesionada, que acompanyi l’empresariat i que aprofiti la força la unió per a defensar els seus interessos. Hem de ser un referent i hem de contribuir a marcar el pas del desenvolupament de les nostres comarques.

OBJECTIU DE LA FEGP

La FEGP té com a objectiu fonamental el foment de l’activitat econòmica i el desenvolupament del teixit empresarial de l’entorn. Amb la generació constant de nous serveis i avantatges i la continuada producció d’actuacions, la Federació afavoreix els corrents d’informació, modernització i lliure competència de les empreses afiliades i, en conjunt, del teixit empresarial del Penedès i el Garraf.

ÀMBIT TERRITORIAL DE LA FEGP

L’àmbit territorial de la FEGP correspon al de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. Per tant, té afiliats professionals i empreses dels diferents 47 municipis que formen part d’aquest espai intercomarcal. 

SECTORIALITAT DE LA FEGP

Pel que fa a les activitats econòmiques, la FEGP és una organització multisectorial que aplega empreses industrials, comercials, de la construcció, de serveis i també d’activitats primàries. Des del 2020 la FEGP divideix la seva massa social en diferents sectorials que constitueixen el motor de les múltiples accions que es desenvolupen des de la organització.

CONSULTA DE LES SECTORIALS

Consulteu el directori de socis

CATEGORIES D’EMPRESA DE LA FEGP

Petites, mitjanes i grans empreses tenen cabuda a la FEGP, perquè, entre tots, hem estat capaços de consolidar una plataforma independent de defensa i representació de l’empresariat del Garraf, de l’Alt Penedès i del Baix Penedès.

FUNDACIÓ DE LA FEGP

La Federació Empresarial del Gran Penedès es va constituir el 12 de juny de l’any 2017, com a resultat del procés d’integració de dues organitzacions empresarials que coincidien en la mateixa demarcació: la Unió Empresarial del Penedès (UEP) i l’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEPG). 

LES SEUS SOCIALS DE LA FEGP

La FEGP disposa de tres seus socials, a Vilanova i la Geltrú (Garraf), a Vilafranca del Penedès (Alt Penedès) i al Vendrell (Baix Penedès). A banda dels espais de gestió i dels serveis habituals, tots tres equipaments compten amb aules de formació i sales de reunions, sempre a lliure disposició de les empreses associades.

Consulteu la disponibilitat de sales