Formació a mida

L’àrea de formació de la Federació Empresarial del Gran Penedès, FEGP, ofereix la gestió i la producció d’accions formatives en la modalitat in company. La impartició de cursos s’acobla als requeriments de temps i espai de les empreses.

A més, podem gestionar l’homologació dels cursos per tal d’abaratir els costos de producció mitjançant la bonificació corresponent al crèdit formatiu.

Ens ocupem d’organitzar el curs, atenent a les singularitats que requereix l’empresa, i també pot gestionar l’ús del crèdit formatiu sense que suposi una despesa afegida per a les empreses associades.

En els darrers anys ha crescut el nombre de companyies que confien en la FEGP la producció i la gestió de la formació dels seus treballadors; tant o més en el cas dels cursos que es fan a les instal·lacions de les mateixes empreses.

Poseu-vos en contacte amb  l’àrea de formació per explicar-li les vostres necessitats formatives.

Us portem la formació a casa amb els cursos in company!