Estudis Econòmics

Índex FEGP de Competitivitat de les Comarques Catalanes

Analitza anualment, des de 2003, els factors de competitivitat de l’economia de les 42 comarques catalanes. És un indicador sintètic que mitjançant 51 indicadors ponderats permet ordenar les diferents comarques en termes de competitivitat. 

La 18a edició de l’Índex FEGP de de Competitivitat i Sostenibilitat Comarcal es presenta en un context de forta incertesa ocasionat, d’una banda, pels més de dos anys des de l’esclat de la crisi sanitària provocada per la covid-19 el març de 2020 i de les continues onades per noves variants que han introduït riscos continuats en el procés de recuperació i, de l’altre, per l’actual escenari bèl·lic fruit de la invasió d’Ucraïna per part de la Rússia de Putin que no ha fet més que empitjorar la situació d’inflació que ja es venia registrant durant el segon semestre de 2021, amb l’increment continuat dels preus de l’energia i les matèries primeres. Un context que porta a una revisió a la baixa de les perspectives de creixement i que comportarà que la sortida de la crisi sigui més lenta i prolongada en el temps.

Pots llegir-lo aquí

L’informe FEGP de Conjuntura Econòmica

És de caràcter semestral i analitza l’evolució dels sectors més significatius de l’economia i els principals indicadors d’activitat de les tres comarques on té acció la FEGP, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf.

52è Informe de Conjuntura Econòmica

Aquests estudis s’elaboren amb la col·laboració de:

Altres estudis

Estudis de la Mancomunitat Penedès | Garraf

OBSERVATORI AL DIA

Publicació nº 266 – Febrer 2023: L’atur es conté durant el febrer a l’Alt Penedès i el Garraf

El Servei d’Iniciatives Econòmiques (SIE) de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat l’informe del mercat de treball a les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf del darrer mes de febrer,  en què es mantenen les xifres d’atur, i només al Garraf la contractació ha registrat un petit repunt.

A l’Alt Penedès la xifra d’aturats va pujar el mes passat en 41 persones, fins als 5.067 desocupats, i que deixa la taxa d’atur en el 10,14%, encadenant així el quart mes d’augment sostingut.

L’agricultura (5%) i la indústria (3%) han estat els sectors on més s’ha evidenciat aquesta variació  intermensual de l’atur, i també s’ha incrementat en totes les edats a excepció de la franja entre 45-55 anys.

Al febrer també es van signar 361 contractes menys, deixant un total de 2.363 formalitzacions, un 13,2% inferior al mes anterior. El sector serveis va suposar quasi el 61% d’aquestes noves oportunitats de feina i la indústria el 30%. Després del bon inici d’any, la xifra de contractació s’ha situat en termes absoluts en una dada molt similar a la de desembre del 2022, molt lluny de la mitjana registrada l’any passat.

El Garraf també va tenir un lleuger augment de l’atur de l’1,4%, amb un total de 112 nous desocupats, tancant el febrer amb 7.899 persones aturades. La taxa d’atur es queda en un 12,18%. Tots els sectors de producció van experimentar un augment d’atur, a excepció de la indústria, i també en totes les franges d’edat, excepte la de 35-44 anys.

La contractació sí va registrar una lleugera millora, amb un total de 2.058 formalitzacions, que suposen un increment intermensual del 2,6%. El sector de la construcció va absorbir més del 87% d’aquests contractes en un febrer que confirma un inici positiu de 2023 pel que fa a la creació d’ocupació a la comarca.

Podeu consultar les dades i l’informe complet a la secció Banc de Dades Socioeconòmiques del web de la Mancomunitat Penedès-Garraf www.mancomunitat.cat

Consell Comarcal del Baix Penedès: Observatori del Mercat del Treball

Anteriors:

Informe Territorial 2020 – Demarcació de Barcelona

Les dones i el mercat de treball l’any 2022 a l’Alt Penedès i Garraf

Estudi de la Mancomunitat Penedès-Garraf

Dades del Mercat de Treball amb perspectiva de gènere

LABTurisme: Indicadors turístics a l’Entorn de Barcelona

Estudis de la Diputació de Barcelona.

Pròxims esdeveniments

Últimes publicacions