Construcció

Coordina: Eduard Brull –GRUP QUALITAT

Objectiu: Constituir-se en un punt de trobada de tots els professionals del sector. Aquesta sectorial neix amb voluntat de transversalitat i vol compartir per fer xarxa amb les empreses del territori i dinamitzar per defensar els interessos del sector, activant les sectorials patronals. Amb la finalitat de fer-se escoltar i formular propostes.

Pròxims esdeveniments

Últimes publicacions